Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
Новий проект «Укрпошти» презентували у Полтавському районі

НАРАЗІ в нашій державі вже діє новий проект "Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту". Безумовно багато людей чули про нього, проте до цього часу не до кінця розуміють, що саме передбачає проект.
Цей новий вид послуг дер­жавне підприємство "Укрпошта" розпочала надавати на виконан­ня Національного плану дій у 2013 році як складової ..частини впровадження Програми еко­номічних реформі у 2010-2014 роках під назвою "Заможне суспільство, конкурентноспро- можна економіка, ефективна держава", затверджених відпо­відними Указами Президента Ук­раїни Віктора Янухооича.
Проект започаткований з ме­тою створення для людей опти­мальних умов доступу до адміністративних послуг з макси­мальною прозорістю та легкістю отримання результату. За умова­ми нового проекту жителі насе­лених пунктів зможуть направля­ти документи щодо одержання відповідних адміністративних послуг через відділення пошто­вого зв'язку у потрібні інстанції. Відтепер громадянам не дове­деться їхати в районний центр чи місто для того, щоб отримати довідку, призначення допомоги та інших видів послуг сфери пенсійного забезпечення, со­ціального захисту, реєстраційної служби, що заощадить не ли­ше їхні гроші, але й час. У рам­ках проекту будуть надаватися найбільш затребувані послуги — довідки на отримання суб­сидій, твердого палива, вида­ча довідок про отримання до­ходів, розмір пенсії, встанов­лення статусу та видача посвідчень дітей та батьків з багатодітних сімей, учасника війни, ветерана праці та інше.
Щоб скористатися відпо­відним видом адміністратив­них послуг, людині слід буде прийти у відділення зв'язку, заповнити потрібні документи, відправити лист на замовлен­ня і чекати відповіді у встанов­лений законом термін, яка теж полегшить спілкування держав­них установ та споживачів. Днями з новим проектом ма­ли змогу ознайомитися мешканці Полтавського району. Урочисту презентацію, за участю голови районної ради Василя Степенка, директора Полтавської дирекції УДППЗ "Укрпошта" Миколи Хоменка, начальника управління Пенсійного фонду у Полтавсько­му районі Тетяни Андрусової, сільських голів району та інших гостей, провели на базі Калашниківського відділення зв'язку, яке очолює Тетяна Аксютик.
Василь Степенко щиро поз­доровив калашниківську громаду та гостей заходу з цією непе­ресічною подією, висловивши надію, що послуги, які сьогодні, пропонує людям "Укрпошта" дійсно будуть корисними та потрібними для людей. Голова районної ради закликав до співпраці громаду, адже тільки спільними діями дійсно можна змінити життя людей на краще. Яскравим прикладом цього є проведення навчання сільських голів району, що стало поштов­хом до залучення додаткових надходжень у сільські бюджети. Василь Іванович подякував за співпрацю Миколі Хоменку та відзначив роботу Калашниківської сільської ради за підтримання будь-який населений пункт. Адже завдяки тісній співпраці сільської ради та керівництва ПП імені Калашника, між якими було укладено договори соціально – економічного партнерства, у приміщенні відділення зв’язку провели ремонт, встановили сучасні обігрівачі, значно покращивши умови надання послуг громадянам. Про це розповів присутнім на святі калашниківський сільський голова Володимир Куць. Він також подякував гостям за участь у заході, побажавши їм всього найкращого.
Як зазначив очільник Пол­тавської дирекції УДППЗ "Укр­пошта" Микола Хоменко, в Україні працює більше 14 тисяч поштових відділень, переваж­но у сільській місцевості, з них 647 відділень — у полтавсько­му регіоні. Звичайно, у порів­нянні з привілеями міських жи­телів, пошта для сільського насе­лення відіграє неабияку роль. Тож впровадження нового проекту "Адміністративні послуги: спро­щений доступ через пошту" має всеукраїнське значення і буде особливо корисним і зручним для селян. На сьогодні вже більше 700 жителів області звернулося на поштові відділення з метою вирішення адміністративних правління Пенсійного фонду Тетя­на Андрусова, зазначивши, що спільним зусиллями працівників "Укрпошти", районної та сільської ради зроблено добре діло для людей, які з задоволенням бу­дуть користуватися новими пос­лугами, які надаватимуть від­ділення зв'язку. Тетяна Олек­сандрівна також подякувала соціальним партнерам фонду — поштовикам за вчасну доставку пенсій, якісні послуги, розуміння.
Усіх присутніх на заході роз­важали веселі та колоритні учас­ниці самобутнього колективу "Дивоцвіт", які вразили гостей своїми талантами.
Аркадія СЛАВУЦЬКОГО.
© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком