Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК НА СЛУЖБІ ЛЮДЯМ

Свято - це додаткова нагода поспілкуватися, оцінити пройде­не, визначитися на майбутнє. Та­ка можливість є у нас напередодні Всесвітнього Дня пошти, адже 9 жовтня виповнюється 138 років Всесвітньому поштовому союзу, який об'єднує 191 країну нашої планети. 5,5 мільйонів поштових працівників в 66000 поштових установах світу щорічно обробля­ють і доставляють близько 433 мі­льярдів відправлень національної поштової кореспонденції та май­же 5,5 мільярдів - міжнародної пошти, а також понад 6 мільяр­дів поштових посилок. З 1948 року Всесвітній поштовий союз є спеціалізованим агентством Організації Об’єднаних Націй, що регулює надання універсальної поштової служби. Україна увійшла у ВПС у 1947 році. А історія пошти походить з глибини віків. 1765 року наказом малоросійського губернатора П. О. Румянцева – Задунайського в лівобережній Україні запроваджено кінну пошту. Через Миргород пролягав великий поштовий тракт: Полтава – Опішня – Бірки – Ковалівка – Миргород – Кибинці – Лубни. 1765 року вийшло розпорядження Малоросійської колегії «Об определении почтальйонов для вновь учережденных почт в Миргороде и Кибинцах».
Центр поштового зв'язку №5, що розташований у Миргороді, обслуговує м.Миргород та Мир­городський, Великобагачанський, Шишацький, Хорольський, Семе- нівський райони. Сьогодні на під­приємстві понад 670 працюючих, в структурі 130 стаціонарних і од­не пересувне відділення пошто­вого зв'язку. Безпосередньо на Миргородщині - 35 ВПЗ.
Щоденно наші листоноші до­лають відстань у 5868 км. А водії за два місяці проїжджають 46тис. км. що фактично дорівнює про­тяжності екватора Землі. Трудо­вий колектив забезпечує надання близько 50 різноманітних послуг. Завдяки невтомній праці всього трудового колективу ми не ма­ємо заборгованості по заробіт­ній платі і податкам а бюджети всіх рівнів.
Особливо хочеться відзначити працівників поштових відділень Ромодан. Комишня, В. Сорочинці, Кибинці, М. Сорочинці, В. Байрак, Полив'яне, В. Будаківка, Мир­город №4 та №6, які очолюють Лариса Терець. Катерина Кор­шак, Тетяна Бордюг, Олексан­дра Ребрик. Ольга Ксьонз, Юлія Турбаба, Тамара Дудніченко, Те­тяна Овлах, Любов Отрак, Клара Пінчук.
Незважаючи на економічні труднощі, посилення конкурен­ції на ринку послуг, кожен рік ми впроваджуємо та розвива­ємо нові послуги. Напередодні цього свята, у рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підвищення рівня обслуговування населення державними органам оплачуватимуть лише за переси­лання документів за існуючими тарифами та додаткову послу­гу доставки додому. Крім того, якщо раніше процедура сплати державного мита за адмінпослугу марнувала час громадян, то з початком реалізації проек­ту держмито можна сплачувати у поштовому відділенні.
Все більшу популярність на­бувають такі послуги, як продаж електронних квитків на залізнич­ний та автомобільний транспорт, кур'єрська доставка, страхуван­ня автомобілів та майна. Так не виїжджаючи з села, ви можете швидко і без черги купити квиток на проїзд, а нині - і на автобус з автовокзалу Миргород чи Полта­ва, А ваше поштове відправлення в межах України кур'єрською до­ставкою буде доставлене адреса­ту протягом однієї доби. Постійно збільшується кількість грошових поштових переказів, а терміновий пошто­вий переказ дійде до адресата за 15 хвилин, також ви можете отри­мати SMS - повідомленням на мо­більний телефон інформацію про вручення переказу.
У нас діє одна з найбільших корпоративних інформаційних мереж, упроваджено ряд автома­тизованих систем для підтримки управлінських, технологічних бізнес-процесів та автоматизації на­дання послуг, впроваджується комп'ютерна техніка на робочих місцях обслуговування клієнтів. Безумовним пріоритетом нашої діяльності є підвищення якос­ті послуг, забезпечення збере­ження поштових відправлень і дотримання нормативних стро­ків їх пересилання.
Наші працівники усвідомлюють важливість соціальних послуг, які ми надаємо, а це своєчас­на доставка пенсій та соціаль­них допомог. Наші листоноші при будь-яких погодних умовах долають тисячі кілометрів, дохо­дять до самих віддалених куточків населених пунктів, надаючи ши­рокий спектр різноманітних по­слуг, практично здійснюють живий зв'язок поміж людей та місцевими органами самоврядування. При­клад виконання функціональних обов'язків показують листоноші Людмила Кичиніга (с. Слобідка), Валентина Вовк (с. Гаркушинці), Віра Гирман (с. Попівка), Любов Довгаль (м. Миргород), Любов Олішевко (с. В. Байрак). Ніна Янкович (с. Полив'яне), Тетяна Дудник (смт Ромодан), Любов Клименко (с. В. Сорочинці), Те­тяна Зайченко (с.'Вовнянка) та багато інших, адже у нас працює понад чотири сотні листонош. Механізм пошти доволі склад­ний: для забезпечення роботи відділень поштового зв'язку пра­цює цілий ряд служб, адже пошту необхідно перевозити, супрово­джувати, здійснювати технічне обслуговування обладнання та будівель. Цей механізм справно працює завдяки таким спеціаліс­там, як оператор групи оброблен­ня пошти Омеляненко Наталія, водій групи механізації Деркач Олександр, оператор головної каси Кивенко Любов, контролер електронних переказів Кайдаш Тетяна, електромеханік Скоринін Сергій, контролер Дрєніна Олена.
Наприкінці вересня розпоча­лася передплатна кампанія пе­ріодичних видань на 2014 рік. Ми усвідомлюємо важливість свіжих політичних та економіч­них, спортивних та інших новин в житті наших клієнтів. Щомісяч­но ми доставляємо близько 70 тис. примірників газет і журналів. Найкращих показників в цій робо­ті досягли у ВПЗ Попівка, В. Со­рочинці, В. Будаківка, Миргород.
У своїй роботі ми відчуваємо постійну підтримку органів місце­вого самоврядування - сільських і селищних голів, Миргородської і районних рад, Миргородської районної адміністрації. Допо­мога надається у підборі ка­дрів, у створенні нормальних, безпечних умов праці на те­риторіях населених пунктів, у забезпеченні господарської ді­яльності відділень поштового зв'язку. Особливу увагу роботі поштовиків приділяють сільські голови Кибинців - М. Г. Ярмоленко, Черевок - О. О. Нерода, Савинців - О. В. Тищицький, Солонців - А. Г. Гапусонко, Гаркушинців - О. І. Кобильченко, Ромодана - О.О. Верещака.
Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим клієнтам за розуміння, підтримку, допомо­гу та висловити впевненість, що наші працівники будуть робити все для надання якісних послуг поштового зв'язку, будуть надій­ними партнерами в житті грома­дян, бізнесу, державних установ та громадських організацій.
Вітаю шановних колег зі свя­том, висловлюю велику подяку і шану за вашу віддану працю, за професійність, чесність, за тур­боту про людей. Бажаю всім міц­ного здоров'я. терпіння, стійкості духу та задоволення від роботи. Хай доля завжди буде прихиль­ною до вас і ваших рідних, но­вих трудових звершень в праці на благо розвитку пошти. Достатку вам, віри, злагоди, щедрої вдяч­ності від людей!
Анатолій ТРИНЬКО,
начальник Центру поштового зв'язку № 5,
депутат Мирго­родської районної ради.

© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком