Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
«Укрпошта» розширює спектр послуг для населення

У цьому році на Пол­тавщині стартував про­ект «Адміністративні по­слуги: спрощений до­ступ через пошту», який презентували в усіх ра­йонах області. Нещодав­но така презентація від­булася у Решетилівському центральному відді­ленні поштового зв'язку. Головна мета проекту - підвищити рівень обслу­говування населення у сфері адміністративних послуг. У співпраці з державними органами створити для людей най­більш оптимальні умови доступу до адмінпослуг з максимальною прозо­рістю та легкістю отри­мання результату.
На захід прибули дирек­тор ПД УДППЗ «Укрпошта» Микола Хоменко, перший заступник голови РДА Оле­на Кацітадзе, заступник го­лови районної ради Юрій Косолап, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Наталія Варв'янська, також партне­ри поштового відділення по наданню спрощеного до­ступу до отримання адмінпослуг - начальник реєст­раційної служби РУЮ Олек­сандр Танько, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану РУЮ Олена Шебітченко, начальник управління праці та соцзахисту населення РДА Людмила Друб, на­чальник УПФУ в районі Ва­лерій Половка, начальник відділу пенсійного забезного обліку та Інформацій­них мереж Анатолій Люшняк.
На зустрічі наголошува­ли, що в рамках проекту на­селенню і організаціям бу­дуть надаватися найзатребуваніші послуги, що полегшить взаємне спілку­вання державних установ та споживачів. На практиці це означає, що будь-який громадянин або суб'єкт господарювання зможе че­рез відділення поштового зв'язку отримати всю необхідну інформацію та кон­сультації стосовно адмін­послуг, відправити оформ­лений пакет документів, необхідних для отримання потрібних довідок у рамках адміністративних послуг на адресу суб'єкта, який його надає, а потім отримати кінцевий документ, знову ж система спрощеного до­ступу до адмінпослуг через пошту у районі ще доскона­ло не відпрацьована, «Укр­пошта», заручившись під­тримкою державних установ, активно впроваджує и в життя. Сільські поштові відділення пропонують споживачам перелік по­слуг, якими можна скорис­татися, зразки подання за­питів, заяв. Роз'яснюють увесь механізм отримання необхідного документа — від процесу заповнення заяви до надсилання відпо­відного запиту до держав­ної установи. Вартість пе­ресилки рекомендованого листа з заявкою для насе­лення складає від 6 грн. 80 коп., для юридичних осіб - від 8 грн. 30 коп. Цей процес дає змогу зеконо­мити власний час та кошти, установи задля отримання результату, - пояснює на­чальник Центрального від­ділення поштового зв'язку Решетилівського району Тетяна Федак.
Таким чином можна от­римати довідки з Пенсійно­го фонду, управління праці та соцзахисту населення, Державної реєстраційної служби. Вирішити житлові питання чи питання, пов'язані з підприємниць­кою діяльністю. Усього в переліку близько 30 послуг.

© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком