Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
Доступ до публічної інформації

Шановні панове! Звертаємо Вашу увагу, що для забезпечення конституційних прав громадян на звернення та вирішення проблемних питань споживачів послуг поштового зв’язку в генеральній дирекції УДППЗ «Укрпошта» працює Громадська приймальня.

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує громадянам безперешкодний доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні підприємства, шляхом:
оприлюднення публічної інформації в газеті «Поштовий вісник» або в інших засобах масової інформації;
розміщенням публічної інформації на офіційному веб-порталі УДППЗ «Укрпошта» та філіалів у мережі Інтернет;
надання відповідей на запити щодо публічної інформації;
розміщення інформації на інформаційних стендах.

Публічна інформація
– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, отримана або створена в процесі здійснення підприємством своїх повноважень.
Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону вважаються, зокрема, суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, –
стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про національного оператора поштового зв’язку» від 10.01.2002 р. №10-р виконання функцій національного оператора поштового зв'язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта». Отже, УДППЗ «Укрпошта» є розпорядником інформації щодо
універсальних послуг поштового зв’язку (стосовно умов постачання товарів, послуг та цін на них).

Увага!


Звертаємо увагу споживачів поштових послуг на необхідність правильно оформлювати свої звернення до УДППЗ «Укрпошта».
Якщо ваші питання не стосуються публічної інформації (
відображеної та задокументованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі здійснення підприємством своїх повноважень), а містять клопотання, скарги чи пропозиції щодо надання послуг поштового зв’язку (розшук поштових відправлень, підтвердження про вручення, зауваження щодо роботи поштових працівників тощо), вам необхідно оформлювати свої звернення відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Запит на публічну інформацію складається в довільній формі і має містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (за наявності);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Запит на публічну інформацію подається до КМД УДППЗ «Укрпошта» фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи
поштою за адресою: вул. Хрещатик, м. Київ, 22, 01001
електронною поштою: oper_kievgorod@ukrposhta.com
за телефоном/факсом: (44) 230-08-91
через форму на порталі:
форма електронного запиту на отримання публічної інформації
Для фізичних осіб.doc Для юридичних осіб.doc Форма електронного запиту.doc

© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком